Putbuizen

Door de nieuwe verordening van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (gewestelijke stedenbouwkundige verordering hemelwater) is infiltratie bij nieuwbouw vaak verplicht.

Grondwaterreserves zijn in Vlaanderen een belangrijke waterbron voor landbouw, industrie, huishoudens en drinkwaterproductie. Het is belangrijk dat we de grondwaterreserves in stand houden en de kans geven deze terug aan te vullen. We kunnen dat doen door het hemelwater te laten infiltreren in de bodem. In de meeste gebieden in Vlaanderen leent de waterdoorlatende bodem zich daar perfect toe. Zeker voor kleine projecten is de infiltratiecapaciteit vaak voldoende om de gemiddelde bui tijdig te laten doordringen zonder wateroverlast te veroorzaken.

Onze putbuizen zijn voorzien van een kraag en leverbaar met of zonder perforaties. Geperforeerd kunnen ze op elkaar gestapeld dienen als infiltratieput.

Art nr Omschrijving Stock * H cm Ø cm Kg/st st/pak Technische fiche
00097 Putbuis H100 S * 100 110 440 2  
00101 Putbuis H50 S * 50 110 250 3  
00099 Putbuis met bodem H100 S * 100 110 550 1  
00456 Putbuis met bodem H50 B * 50 110 360 1  
00098 Putbuis perfo H100 S * 100 110 440 2  
00509 Putbuis perfo H50 B * 50 110 250 1  
00100 Putbuis perfo met bodem H100 B * 100 110 550 1  
00196 Deksel Ø 100 OVC50  S * 6 100 97 5  

* = Verpakt op waarborgpalet

S = op stock

B = op bestelling