Verzinkputten

Door de nieuwe verordening van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 (gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater) is infiltratie bij nieuwbouw vaak verplicht.

Grondwaterreserves zijn in Vlaanderen een belangrijke waterbron voor landbouw, industrie, huishoudens en drinkwaterproductie. Het is belangrijk dat we de grondwaterreserves in stand houden en de kans geven deze terug aan te vullen. We kunnen dat doen door het hemelwater te laten infiltreren in de bodem. In de meeste gebieden in Vlaanderen leent de waterdoorlatende bodem zich daar perfect toe. Zeker voor kleine projecten is de infiltratiecapaciteit vaak voldoende om de gemiddelde bui tijdig te laten doordringen zonder wateroverlast te veroorzaken.

Wanneer de wanden van de put rondom voorzien zijn van gaten, kunnen deze perfect gebruikt worden als infiltratieputten. Let wel, voor het gebruik ervan is steeds de toelating vereist van de gemeentelijke overheid.

Art nr Omschrijving Stock H cm Ø cm Kg/st Technische fiche Plaatsingsvoorschriften
00184 Verzinkput 1.600L - A15 S 120 150 1160    
00185 Verzinkput 2.400L - A15 S 170 150 1550    
00186 Verzinkput 3.000L - A15 S 170 170 2132    
00187 Verzinkput 5.000L - A15 S 170 223 3300    
00189 Verzinkput 7.500L - A15 S 190 250 4300    
00191 Verzinkput 10.000L - A15 S 242 250 5150    
00561 Verzinkput 15.200L - ZVB* - A15 B 450x250 194 8150    
00563 Verzinkput 20.200L - ZVB* - A15 B 450x250 250 9300    
00628 Verzinkput 1.600L - B125 NIEUW S 123 150 1300    
00629 Verzinkput 2.400L - B125 NIEUW S 173 150 1690    
00630 Verzinkput 3.000L - B125 NIEUW S 173 170 2320    
00188 Verzinkput 5.000L - B125 B 176 223 3950    
00190 Verzinkput 7.500L - B125 B 196 250 4950    
00192 Verzinkput 10.000L - B125 B 248 250 5900    
00562 Verzinkput 15.200L - ZVB* - B125 B 450x250 199 9200    
00564 Verzinkput 20.200L - ZVB* - B125 B 450x250 255 10350    

Deze versterkte putten B125 zijn uitgevoerd met additionele bewapening in de bodem van de kuip en met een versterkt deksel B125.

Maximum belasting grond 1m80 of puntlast verkeer 20kN max wiellast. Gelieve ALTIJD onze plaatsingsvoorschriften te respecteren.

S = op stock

B = op bestelling

* ZVB = zelfverdichtend beton