Olie afscheiders

Op plaatsen waar veel gewerkt wordt met oliehoudende producten, zoals een carwash, een garage of een tankstation, moeten olie en benzine uit het afvalwater gehaald worden. Deze stoffen mogen immers niet in de riolering terechtkomen, om verstoppingen en vervuiling van het milieu te voorkomen. Op zulke plaatsen is een olieafscheider dan ook wettelijk verplicht.

De olieafscheider werkt zonder mechanische- of elektrische componenten, volgens het gravitair afscheidingsprincipe. Vaste deeltjes in het afvalwater (slib) die zwaarder zijn dan water zullen bezinken en lichte deeltjes zoals vetten en oliën zullen opdrijven. Met het plaatsen van het optionele coalescentiefilter wordt de afscheiderwerking vergroot doordat het filter de fijne oliedruppeltjes, die niet gravitair afscheiden, alsnog uit het afvalwater filtert. Het oliehoudend afvalwater wordt via de inlaat onder vrij verval in de afscheider gevoerd. De inlaatkamer vertraagt de waterstroom en zorgt voor een gelijkmatige doorstroming van de put. In deze rustige stroming van inlaat naar uitlaat zal het slib bezinken en in de slibvangzone onder in de put een sliblaag vormen. De lichte oliën en vetten zullen opdrijven en aan het wateroppervlak een drijflaag vormen (van het water afscheiden). Het gezuiverde afvalwater verlaat tenslotte door een uitstroomopening onder in de put via de uitlaat de afscheider. Na een olieafscheider dient altijd een controleput voorzien te worden, waar de controlerende instanties monsters kunnen nemen van het gezuiverde afvalwater.

Sinds 2006 zijn de nationale regelgevingen vervangen door een Europese regelgeving welke van toepassing is in geheel Europa. Hiermede zijn alle oude normeringen die nationaal van kracht waren vervallen.

Voor olieafscheiders is de Europese norm van kracht de EN858-1 (met verwijzingsblad A1) en de EN858-2. Vanaf 1 september 2006 dienen alle olieafscheider installaties hieraan te voldoen en voorzien te zijn van een CE-markering. Vanaf 1 juli 2013 dient de CE- markering uitgebreid te zijn met een Declaration Of Performance (DOP). De Declaration Of Performance (DOP) geeft aan welke eisen het product dient te voldoen en welke testrapporten beschikbaar zijn voor het betreffende product. 

Een olieafscheider installatie voldoet alleen als deze:

• Van voldoende capaciteit is (berekend vlg. EN858-2).

• Het systeem is uitgevoerd en werkt (vlg. EN-858-1).

• Tijdig door de erkende instanties wordt onderhouden en leeggezogen.

 

EN858-1 & EN858-2 in combinatie met een CE markering, EC Declaration Of Performance (DOP) & LGA TÜV Rheinland attest geeft u als gebruiker de zekerheid van een goed functionerend systeem.

 

Neemt u contact op met Bemax om uw olieafscheiderinstallatie gratis te laten berekenen.

Omschrijving

 

 

Art nr

Omschrijving

 

 

H cm

Ø cm

Kg/st

Technische fiche

00519

Olie/slibafscheider CE 1.5/600 B125

B

 

188

125

2272

 

00493

Olie/slibafscheider CE 3/600 B125

B

 

188

125

2372

 

00500

Olie/slibafscheider CE 6/600 B125

B

 

188

125

2472

 

00520

Olie/slibafscheider CE 6/1200 B125

B

 

259

125

3157

 

00521

Olie/slibafscheider CE 8/850 B125

B

 

197

145

2937

 

00569

Olie/slibafscheider CE 10/1200 B125

B

 

226

145

3391

 

Andere modellen verkrijgbaar op aanvraag.