Opslagtanken

De opslagtanken uit ons gamma zijn speciaal ontworpen voor de opslag van gier, vloeibare mestsappen en dierlijk afvalwater van (pluim) vee. We produceren deze putten in beton op basis van cement met een hoge resistentie tegen sulfaten (HSR). Bij mestopslag in open lucht, is het aan te raden de vloeibare mestsappen op te vangen in een overstortput die voor de mestput geplaatst wordt. Bij hevige regenval zorgt deze overstortput voor een beperkte doorstroming van het regenwater in de mestput. Het regenwater wordt rechtstreeks omgeleid naar de openbare riolering. Raadpleeg steeds uw architect of studiebureel teneinde de juiste gegevens over elke soort afvalwater te kunnen opgeven. Wij zullen, in geval van risico van aantasting van het beton, een oplossing voorstellen om een resistente coating aan te brengen in de betonnen put.

Art nr Omschrijving Stock H cm Ø cm Kg/st Technische fiche Plaatsingsvoorschriften
00174 Opslagtank 5.000L - HSR - A15 B 170 223 3300  
00176 Opslagtank 7.500L - HSR - A15 B 190 250 4300  
00731 Opslagtank 7.500L - HSR LAAG - A15  NIEUW B 152 284/250 4650    
00178 Opslagtank 10.000L - HSR - A15 B 242 250 5150  
00734 Opslagtank 10.000L - HSR LAAG - A15  NIEUW B 198 284/250 5460    
00551 Opslagtank 15.200L - HSR - ZVB* - A15 B 194 450/250 8150  
00549 Opslagtank  20.200L - HSR - ZVB* - A15 B 250 450/250 9300  
00175 Opslagtank 5.000L - HSR - B125 B 176 223 3950  
00177 Opslagtank 7.500L - HSR - B125 B 196 250 4950  
00179 Opslagtank 10.000L - HSR - B125 B 248 250 5900  
00555 Opslagtank 15.200L - HSR - ZVB* - B125 B 199 450/250 9200  
00550 Opslagtank  20.200L - HSR - ZVB* - B125 B 255 450/250 10350  
00426 Overstortput 160 B 55 132/52 450  

De versterkte putten B125 zijn uitgevoerd met additionele bewapening in de bodem van de kuip en met een versterkt deksel B125.

Maximum belasting grond 1m80 of puntlast verkeer 20kN max wiellast. Gelieve ALTIJD onze plaatsingsvoorschriften te respecteren.

 

B = op bestelling

*ZVB = Zelfverdichtend beton